Thêm 5 ca mắc Covid

Thêm 5 ca mắc Covid

DântríTối27/9,BộYtếthôngtinViệtNamcó5camắcmớiCovid-19,đềulàcanhậpcảnhđượccáchlyngay....